Decorative image of a kangaroo and joeyĐăng ký trực tuyến và hoàn toàn miễn phí! Bệnh viện không làm điều này giùm quý vị.

Quý vị cần đăng ký khai sinh mới có giấy khai sinh.

Giấy khai sinh giúp quý vị và con quý vị được sử dụng các dịch vụ quan trọng:

 • dịch vụ và khoản trợ cấp của chính phủ
 • trường học
 • tài khoản ngân hàng
 • hộ chiếu
 • bằng lái xe và số hồ sơ thuế.

Quý vị có thể nhận được giấy khai sinh khi quý vị đăng ký hoặc sau này. Quý vị sẽ phải trả lệ phí giấy khai sinh.

Mẫu đăng ký trực tuyến mẫu đơn tiếng Anh và có một số bước:

 1. Người cha hoặc mẹ truy cập www.bdm.vic.gov.au/baby (External link) 1. và đăng ký tài khoản với BDM.
  Gợi ý! Hãy nhớ bao gồm ký hiệu '+' ở đầu số điện thoại di động của quý vị khi nhập số điện thoại cũng như mã quốc gia (+61 cho nước Úc). Ví dụ: +61430000000.
 2. Điền phần đầu mẫu đơn. Quý vị sẽ cần điền chi tiết về em bé, quý vị và người kia (cha/mẹ).
 3. Sau đó, chúng tôi gửi email cho người kia (cha/mẹ) yêu cầu họ điền phần của họ trong mẫu đơn trực tuyến.

  Thông tin quan trọng. Nếu có bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn (ví dụ, liên quan đến bạo hành trong gia đình), quý vị hãy nộp giấy đăng ký khai sinh cùng tờ khai danh dự (có sẵn trực tuyến) giải thích lý do tại sao người kia (cha/mẹ) không tham gia.

  BDM sẽ cần liên lạc với người kia (cha/mẹ). Nếu quý vị cung cấp bằng chứng về mối đe dọa hoặc bạo hành, chúng tôi sẽ không cho người kia (cha/mẹ) biết bất kỳ chi tiết liên lạc nào hết nếu không có giấy đồng ý của quý vị.

  Nếu cần được hướng dẫn hoặc trợ giúp thêm, quý vị cũng có thể gọi số 1300 369 367.

 4. người kia (cha/mẹ) bấm vào dòng liên kết chúng tôi gửi đến cho họ bằng email và điền chi tiết của họ trực tuyến. Điều này hoàn tất thủ tục đăng ký.
 5. Cha mẹ có thể xin cấp giấy khai sinh khi họ hoàn tất phần của họ.

Dịch vụ BDM

Chúng tôi đăng ký chi tiết các sự kiện hộ tịch tại Tiểu bang Victoria. Chúng tôi cũng cấp giấy chứng nhận cho các sự kiện này.

Hãy nói chuyện với chúng tôi về

 • đăng ký khai sinh em bé và giấy khai sinh
 • giấy chứng tử
 • giấy chứng nhận kết hôn (giấy hôn thú)
 • đăng ký mối quan hệ và giấy chứng nhận mối quan hệ
 • kết hôn tại Victorian Marriage Registry
 • đổi tên
 • khẳng định giới tính.

Thông tin và hỗ trợ thêm

Hướng dẫn bằng ngôn ngữ của quý vị

Muốn nói chuyện với BDM bằng ngôn ngữ của mình, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch qua số 13 14 50. Yêu cầu họ gọi cho Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria qua số 1300 369 367.

Gọi điện thoại cho chúng tôi

1300 369 367 8 giờ sáng – 4 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Trang mạng BDM

Truy cập www.bdm.vic.gov.au và chọn 'Liên lạc với chúng tôi' để nêu thắc mắc.

Trung tâm Dịch vụ BDM Registry

Tầng trệt, 595 Collins Street Melbourne
8 giờ sáng – 4 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ)

Trung tâm Dịch vụ Tư pháp

Trung tâm Dịch vụ Tư pháp cung cấp dịch vụ BDM trên khắp Tiểu bang Victoria. Muốn biết thêm chi tiết, truy cập www.justice.vic.gov.au/service-locations (External link).