መደረግ ያለበት: የልጅዎ እድሜ 60 ቀናት ከመሆኑ በፊት የልጁን ትውልድ ቀን ማስመዝገብ!