Si aad u sameysid: Ka diiwaangeli dhalashada cunuggaaga ka hor intaanay 60 maalmood jirsan!