ما جزئیات واقعات زندگی را در ویکتوریا راجستر می کنیم. ما همچنان تصدیقنامه ها را برای این واقعات صادر می کنیم.

با ما راجع به نکات ذیل صحبت کنید

  • راجستر نمودن تولد اطفال و تصدیقنامه های تولد
  • تصدیقنامه های وفات
  • تصدیقنامه های ازدواج (نکاح خط)
  • راجستر نمودن یک رابطه و تصدیقنامه های روابط
  • ازدواج نمودن در Victorian Marriage Registry
  • تغیر دادن نام
  • تائید نمودن جنسیت.

مشورت دهی به لسان خودتان

مشورت دهی به لسان خودتان

برای صحبت کردن با BDM به لسان خودتان، برای خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی (TIS) به تیلفون شماره 50 14 13 زنگ بزنید. از ایشان بخواهید که شما را با Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria به تیلفون شماره 367 369 1300 وصل کنند.

برای ما زنگ بزنید

367 369 1300 از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر بروزهای دوشنبه الی جمعه (به استثنای رخصتی های عمومی)

ویب سایت BDM

مراجعه کنید به ویب سایت www.bdm.vic.gov.au و برای پرسیدن سوالات گزینه ‘Contact Us’ را کلیک کنید.

مرکز خدماتی BDM Registry

Ground floor, 595 Collins Street Melbourne
از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر بروزهای دوشنبه الی جمعه (به استثنای رخصتی های عمومی)

مراکز خدمات حقوقی

خدمات BDM در سراسر ویکتوریا توسط مراکز خدمات حقوقی ارائه می گردد. برای معلومات بیشتر مراجعه کنید به ویب سایت www.justice.vic.gov.au/service-locations (External link).